FAQs Complain Problems

समचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/०८० को विषयगत शाखालाई विनियोजित बजेट

७९-८० 07/15/2022 - 15:59 PDF icon 2077 ma odama banki raheko yojanaharu.pdf

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को विस्तृत बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 07/15/2022 - 00:00 PDF icon वजेट.pdf

आ.व. २०७९/०८० को ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

78/79 07/04/2022 - 15:45 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७९.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको राजस्व र आयको अनुमान

७९-८० 07/03/2021 - 13:11 PDF icon बजेट राजश्वर व्यायको अनुमान आ.ब.-078-79.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 07/03/2021 - 13:00 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७८.pdf

आ.व. २०७७/७८ को ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको अनुमानित आय

७७/७८ 09/29/2020 - 14:15 PDF icon अनुमानित आय.pdf

आ.ब. २०७७/७८ को बजेट राजस्व र ब्यायको अनुमान

७७/७८ 06/24/2020 - 17:28 PDF icon आ‍.व. २०७७-०७८ नीति तथा बजेट पेश.pdf

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम आ.वा. २०७७/७८

७७/७८ 06/24/2020 - 17:26 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७7-०७8.pdf

आ.ब. २०७६/७७ को बजेट राजस्व र ब्यायको अनुमान

७६/७७ 07/15/2019 - 11:28 PDF icon बजेट राजश्वर व्यायको अनुमान.pdf

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको आ.ब .२०७६।२०७७ को बार्षिक बजेट

७६/७७ 07/02/2019 - 10:36 PDF icon यस ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको बजेट.pdf

Pages