FAQs Complain Problems

समचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८/०७९ को ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको राजस्व र आयको अनुमान

७९-८० 07/03/2021 - 13:11 PDF icon बजेट राजश्वर व्यायको अनुमान आ.ब.-078-79.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 07/03/2021 - 13:00 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७८.pdf

आ.व. २०७७/७८ को ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको अनुमानित आय

७७/७८ 09/29/2020 - 14:15 PDF icon अनुमानित आय.pdf

आ.ब. २०७७/७८ को बजेट राजस्व र ब्यायको अनुमान

७७/७८ 06/24/2020 - 17:28 PDF icon आ‍.व. २०७७-०७८ नीति तथा बजेट पेश.pdf

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम आ.वा. २०७७/७८

७७/७८ 06/24/2020 - 17:26 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७7-०७8.pdf

आ.ब. २०७६/७७ को बजेट राजस्व र ब्यायको अनुमान

७६/७७ 07/15/2019 - 11:28 PDF icon बजेट राजश्वर व्यायको अनुमान.pdf

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको आ.ब .२०७६।२०७७ को बार्षिक बजेट

७६/७७ 07/02/2019 - 10:36 PDF icon यस ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको बजेट.pdf

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७५/०७६

७५/७६ 09/04/2018 - 15:00 PDF icon नीति तथा कार्य 1.pdf

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको बजेट आ.ब. २०७५ / ७६

७५/७६ 07/16/2018 - 13:50 PDF icon बजेट.pdf

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम आ।ब। २०७४/२०७५

७४/७५ 01/25/2018 - 15:19 PDF icon बजेट.pdf