FAQs Complain Problems

समचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सम्पति विवरण फाराम ७७/७८ 11/22/2020 - 12:33 PDF icon सम्पति विवरण फाराम.pdf
नावालिक परिचय पत्र निवेदन फारम ७७/७८ 11/22/2020 - 12:32 PDF icon नावालिग परिचय–पत्र निवेदन.pdf
माग फारमको ढांचा ७७/७८ 11/22/2020 - 12:31 PDF icon माग फारमको ढाँचा.pdf
सार्बजनिक परिक्षणको फारामको ढाँचा | ७७/७८ 11/22/2020 - 12:15 PDF icon सार्बजनिक परिक्षण फाराम.pdf
ब्याकहो लोडर संचालनको लागि दिने निवेदनको ढाचा | ७५/७६ 07/07/2019 - 13:39 PDF icon ब्याकहो निवेदन.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाचा | ७५/७६ 07/07/2019 - 13:37 PDF icon अपाङ्ग निवेदन.pdf
संस्था दर्ता गर्दा चाहिने निवेदनको ढाचा | ७५/७६ 07/07/2019 - 13:35 PDF icon संस्था दर्ता निवेदन.pdf
ब्याबसाय दर्ता गर्दा चाहिने निवेदनको ढाचा | ७५/७६ 07/07/2019 - 13:32 PDF icon ब्यबसाय दर्ता निवेदन.pdf
सहकारी दर्ता गर्दा चाहिने निवेदनको ढाचा ७५/७६ 07/07/2019 - 13:30 PDF icon सहकारी दर्ता निवेदन.pdf
सवारी दर्ता चाहिने निवेदनको ढाचा | ७५/७६ 07/07/2019 - 13:27 PDF icon सवारी दर्ता.pdf

Pages