FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्बजनिक परिक्षणको फारामको ढाँचा | ७७/७८ 11/22/2020 - 12:15 PDF icon सार्बजनिक परिक्षण फाराम.pdf
ब्याकहो लोडर संचालनको लागि दिने निवेदनको ढाचा | ७५/७६ 07/07/2019 - 13:39 PDF icon ब्याकहो निवेदन.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाचा | ७५/७६ 07/07/2019 - 13:37 PDF icon अपाङ्ग निवेदन.pdf
संस्था दर्ता गर्दा चाहिने निवेदनको ढाचा | ७५/७६ 07/07/2019 - 13:35 PDF icon संस्था दर्ता निवेदन.pdf
ब्याबसाय दर्ता गर्दा चाहिने निवेदनको ढाचा | ७५/७६ 07/07/2019 - 13:32 PDF icon ब्यबसाय दर्ता निवेदन.pdf
सहकारी दर्ता गर्दा चाहिने निवेदनको ढाचा ७५/७६ 07/07/2019 - 13:30 PDF icon सहकारी दर्ता निवेदन.pdf
सवारी दर्ता चाहिने निवेदनको ढाचा | ७५/७६ 07/07/2019 - 13:27 PDF icon सवारी दर्ता.pdf
प्रधानमन्त्री युबा स्वरोजगार कार्यक्रमको फाराम ७५/७६ 04/09/2019 - 12:06 PDF icon pmep ammended_anusuchi.pdf

Pages