FAQs Complain Problems

समचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको आ.व २०७९/०८० मा लागत साझेदारीमा संचालन हुने आयोजनाहरु

७९-८० 07/15/2022 - 16:16 PDF icon lagat sajhedari.pdf

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को पालिकास्तरीय योजनाहरु

७९-८० 07/15/2022 - 16:12 PDF icon nayaa yojanaharu.pdf

आ.व. २०७९/०८० को वडागत योजना तथा आयोजनाको विवरण

७९-८० 07/15/2022 - 00:20 PDF icon yojana.pdf

क्रमागत योजनाहरु आ.व. २०७७/७८

७७/७८ 09/29/2020 - 14:14 PDF icon क्रमागत योजनाहरु.pdf

वडा स्तरीय योजनाहरु आ.व. २०७७/७८

७७/७८ 09/29/2020 - 14:13 PDF icon वडा स्तरीय योजना.pdf

पालिका स्तरीय योजनाहरु आ.व. २०७७/७८

७७/७८ 09/29/2020 - 14:12 PDF icon पालिका स्तरीय योजना.pdf

आ.ब. २०७६/७७ को वडागत बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/15/2019 - 12:08 PDF icon वडागत बजेट आ.ब ०७६ ७७.pdf

आ.ब. २०७६/७७ को पालिका स्तरीय योजनाहरु

७५/७६ 07/15/2019 - 11:40 PDF icon पालिका स्तरको योजना.pdf

पालिका स्तरीय योजनाहरु २०७५/७६

७५/७६ 07/16/2018 - 13:00 PDF icon पालिका स्तरीय योजनाहरु

वडा स्तरीय योजनाहरु २०७५/७६

७५/७६ 07/16/2018 - 12:58 PDF icon वडागत योजनाहरु

Pages