FAQs Complain Problems

समचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८१ बैशाख २८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 05/19/2024 - 16:30 PDF icon बैशाख-२८.pdf

मिति २०८१ बैशाख २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 05/19/2024 - 16:30 PDF icon बैशाख-२४.pdf

मिति २०८० चैत्र ४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 05/19/2024 - 16:29 PDF icon चैत्र-४.pdf

मिति २०८० फाल्गुन ४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 03/13/2024 - 12:04 PDF icon २०८० फाल्गुन ४ गतेको का.पा. बैठक.pdf

मिति २०८० माघ २१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 03/13/2024 - 12:02 PDF icon २०८० माघ २१ गतेको का.पा. बैठक.pdf

मिति २०८० माघ ८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 03/13/2024 - 11:59 PDF icon २०८० माघ ८ गतेको का.पा. बैठक.pdf

मिति २०८० मङ्सिर २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 03/13/2024 - 11:58 PDF icon २०८० मङ्सिर २४ गतेको का.पा. बैठक.pdf

मिति २०८० मङ्सिर १२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 03/13/2024 - 11:55 PDF icon २०८० मङ्सिर १२ गतेको का.पा. बैठक.pdf

मिति २०८० पौष २९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 03/13/2024 - 11:53 PDF icon २०८० पौष २९ गतेको का.पा. बैठक.pdf

मिति २०८० पौष २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 03/13/2024 - 11:51 PDF icon २०८० पौष २४ गतेको का.पा. बैठक.pdf

Pages