FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७५ साल भाद्र २३ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 11:25 PDF icon भद्र २३.pdf

२०७५ साल श्रावण १७ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 11:22 PDF icon सााउन१७.pdf

२०७५ साल जेष्ठ ७ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 11:22 PDF icon भाद्र ७.pdf

२०७५ साल असार २६ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७४/७५ 12/31/2018 - 16:54 PDF icon असार२६.pdf

२०७५ साल असार २२ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:45 PDF icon असार२२.pdf

२०७५ साल असार १४ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:35 PDF icon असार १४.pdf

२०७५ साल असार ४ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:19 PDF icon असार ४.pdf

२०७५ साल जेष्ठ ३१ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:14 PDF icon जेष्ठ ३१.pdf

२०७५ साल जेष्ठ २७ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:04 PDF icon जेष्ठ २७.pdf

२०७५ साल जेष्ठ १३ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:04 PDF icon जेस्ठ १३.pdf

Pages