FAQs Complain Problems

समचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७६ जेष्ठ १२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 05/31/2019 - 14:15 PDF icon जेष्ठ१२.pdf

२०७६ बैशाख २५ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 05/31/2019 - 14:09 PDF icon BAISHAKH25.pdf

२०७६ बैशाख ०३ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 05/06/2019 - 10:30 PDF icon NIRNAYABAISHAKH-03.pdf

२०७६ बैशाख १३ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 05/06/2019 - 10:26 PDF icon NIRNAYABAISHAKH_13.pdf

२०७५ चैत्र १२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 04/08/2019 - 16:00 PDF icon NIRNAYA_CHAITRA12.pdf

२०७५ फाल्गुन २६ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 04/08/2019 - 12:22 PDF icon NIRNAY_FALGUN26.pdf

२०७५ फाल्गुन २१ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 03/07/2019 - 12:29 PDF icon IMG_20190307_0001.pdf

२०७५ माघ २२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 02/07/2019 - 14:25 PDF icon माघ २२.pdf

२०७५ माघ १७ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 02/07/2019 - 14:20 PDF icon माघ१७.pdf

२०७५ माघ ३ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 02/07/2019 - 13:13 PDF icon माघ३.pdf

Pages