FAQs Complain Problems

समचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७५ साल पौष १५ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 12:19 PDF icon पौष १५.pdf

२०७५ साल पौष ०२ गतेको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 12:06 PDF icon पौष २.pdf

२०७५ साल कार्तिक १५ गतेको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 12:01 PDF icon कार्तिक १५.pdf

२०७५ साल असोज २१ गतेको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 11:43 PDF icon असोज२१.pdf

२०७५ साल असोज ७ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 11:30 PDF icon असोज ७.pdf

२०७५ साल असोज २ गतेको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 11:27 PDF icon असोज २.pdf

२०७५ साल भाद्र २३ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 11:25 PDF icon भद्र २३.pdf

२०७५ साल श्रावण १७ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 11:22 PDF icon सााउन१७.pdf

२०७५ साल जेष्ठ ७ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 11:22 PDF icon भाद्र ७.pdf

२०७५ साल असार २६ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७४/७५ 12/31/2018 - 16:54 PDF icon असार२६.pdf

Pages