FAQs Complain Problems

समचार

ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क खोटाङमा रहेका सायुदायिक विद्यालयहरुमा रिक्त हुने प्रारम्भिक वाल विकास शिक्षक, विद्यालयक सहायक कर्मचारी (लेखापाल) , विद्यालय सहयोगी कर्मचारी, सामुदायिक सिकाई केन्द्र परिचालकको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०८०

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: