FAQs Complain Problems

समचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८० पौष १८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 03/13/2024 - 11:49 PDF icon २०८० पौष १८ गतेको का.पा. बैठक.pdf

मिति २०८० असोज २१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 02/23/2024 - 11:17 PDF icon २०८० आसोज २१ गतेको का.पा. बैठक.pdf

मिति २०८० आसोज ०४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 02/23/2024 - 11:17 PDF icon २०८० असोज ०४ गतेको का.पा. बैठक.pdf

मिति २०८० भाद्र १७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 02/23/2024 - 11:16 PDF icon २०८० भाद्र १७ गतेको का.पा. बैठक.pdf

मिति २०८० श्रावन ३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 02/23/2024 - 11:13 PDF icon २०८० श्रावन ३० गतेको का.पा. बैठक.pdf

मिति २०८० श्रावन १ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 02/23/2024 - 11:02 PDF icon २०८० श्रावन १ गतेको का.पा. बैठक.pdf

आ.व. २०७९-०८० को मिति २०७९ श्रावन २९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 08/15/2022 - 13:52 PDF icon आठौ.pdf

आ.व. २०७८-०७९ को मिति २०७९ जेष्ठ २३ गते देखि २०७९ असार २९ गते सम्मको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

78/79 07/29/2022 - 13:48 PDF icon १ देखि ७ औँ नयाँ कार्यकाल का.पा. बैठक.pdf

आ.व. २०७८-०७९ को मिति २०७८ श्रावन १ गते देखि २०७८ चैत्र २१ गते सम्मको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

78/79 07/04/2022 - 12:46 PDF icon श्रावन १ देखि चैत्र मसान्त सम्मको निर्णयहरु नयाँ.pdf

आ.व. २०७७-०७८ को २०७७ चैत्र १ गते देखि २०७८ असार २५ गते सम्मको कार्यपालिका निर्णयहरु

७७/७८ 07/04/2022 - 12:32 PDF icon 15th.pdf

Pages