FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७६ असार १८ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८ 09/03/2019 - 14:31 PDF icon असार १८.pdf

२०७६ असार ९ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 06/28/2019 - 15:46 PDF icon असार९.pdf

२०७६ असार ८ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 06/28/2019 - 15:40 PDF icon असार ८.pdf

२०७६ जेष्ठ १४ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 05/31/2019 - 14:28 PDF icon जेष्ठ १४.pdf

२०७६ जेष्ठ १२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 05/31/2019 - 14:15 PDF icon जेष्ठ१२.pdf

२०७६ बैशाख २५ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 05/31/2019 - 14:09 PDF icon BAISHAKH25.pdf

२०७६ बैशाख ०३ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 05/06/2019 - 10:30 PDF icon NIRNAYABAISHAKH-03.pdf

२०७६ बैशाख १३ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 05/06/2019 - 10:26 PDF icon NIRNAYABAISHAKH_13.pdf

२०७५ चैत्र १२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 04/08/2019 - 16:00 PDF icon NIRNAYA_CHAITRA12.pdf

२०७५ फाल्गुन २६ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 04/08/2019 - 12:22 PDF icon NIRNAY_FALGUN26.pdf

Pages