FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७५ फाल्गुन २१ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 03/07/2019 - 12:29 PDF icon IMG_20190307_0001.pdf

२०७५ माघ २२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 02/07/2019 - 14:25 PDF icon माघ २२.pdf

२०७५ माघ १७ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 02/07/2019 - 14:20 PDF icon माघ१७.pdf

२०७५ माघ ३ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 02/07/2019 - 13:13 PDF icon माघ३.pdf

२०७५ साल पौष १५ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 12:19 PDF icon पौष १५.pdf

२०७५ साल पौष ०२ गतेको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 12:06 PDF icon पौष २.pdf

२०७५ साल कार्तिक १५ गतेको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 12:01 PDF icon कार्तिक १५.pdf

२०७५ साल असोज २१ गतेको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 11:43 PDF icon असोज२१.pdf

२०७५ साल असोज ७ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 11:30 PDF icon असोज ७.pdf

२०७५ साल असोज २ गतेको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 01/01/2019 - 11:27 PDF icon असोज २.pdf

Pages