FAQs Complain Problems

समचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना |

८०/८१ 12/19/2023 - 15:26

बोलपत्र रद्द गरिएको बारे सूचना |

८०/८१ 12/15/2023 - 10:19 PDF icon ठेक्का रद्द.pdf

ऐसेलुखर्क बजार ढलान सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना |

८०/८१ 12/04/2023 - 15:52

त्रिभुवन मा.वि. छात्रावास निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना |

८०/८१ 11/30/2023 - 13:01

Procurement of Medicines and Surgical Items for Aiselukharka Rural Municipality, Aiselukharka, Khotang

८०/८१ 11/27/2023 - 11:55

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना |

८०/८१ 11/24/2023 - 13:20 PDF icon Notice.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धमा |

८०/८१ 11/03/2023 - 14:37 PDF icon ASAYA.pdf

ग्याबिन खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना |

८०/८१ 09/25/2023 - 11:42

दरभाउपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति साथै खोल्ने मिति संसोधन गरिएको बारे सूचना |

७९-८० 06/09/2023 - 15:26 PDF icon NOTICE.pdf

Invitation for Sealed Quotation

७९-८० 05/28/2023 - 13:11 PDF icon NOTICE.pdf

Pages