FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ग्याविन बक्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

78/79 07/03/2022 - 18:14 PDF icon ASHAYA_SUCHANA.pdf

१५ शैया अस्पतालको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

78/79 06/28/2022 - 11:16 PDF icon SUCHANA.pdf

ग्याविन वक्स खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना ।

78/79 06/16/2022 - 15:47

सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरुमा इन्टरनेट बस्तार गर्ने सम्बन्धी दोश्रो पटक आव्हान गरिएको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

78/79 04/06/2022 - 13:50 PDF icon नेट.pdf

१५ शैया अस्पताल निर्माणको लागि आव्हान गरिएको बोलपत्रको सूचना |

78/79 02/10/2022 - 13:35 PDF icon BOLPATRA.pdf

Procurement of Gabion Box, Hume Pipe & HDPE Pipe

78/79 12/31/2021 - 12:32 PDF icon NOTICE.pdf

ऐसेलुखर्क लिदिङखोला राखा सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना |

78/79 11/22/2021 - 16:38 PDF icon ROAD_NOTICE.pdf

नेपाल सरकारले तोकेको औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्री खरिदको लागि आब्हान गरिएको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना |

78/79 10/28/2021 - 11:37 PDF icon MEDICINE_NOTICE.pdf

ऐसेलुखर्क माक्पा रावाखोला सडक निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना |

78/79 10/26/2021 - 12:05 PDF icon TENDER_NOTICE.pdf

लिखित नतिजा (अ.न.मि.) प्रकाशन सम्बन्धमा |

78/79 09/26/2021 - 13:14 PDF icon Written_Result.pdf

Pages