FAQs Complain Problems

समचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

भूल सुधार गरिएको बारे |

७९-८० 02/15/2023 - 13:31 PDF icon भूल_सुधार.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७९-८० 02/13/2023 - 11:42

स्काभेटर खरिद सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना ।

७९-८० 02/09/2023 - 06:07

ग्याबिन बक्स खरिस सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना |

७९-८० 02/03/2023 - 15:44

ठेक्का खरिद कारबाही रद्व गरिएको सम्बन्धी सूचना |

७९-८० 02/03/2023 - 15:39

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 01/29/2023 - 12:27

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७९-८० 01/23/2023 - 22:07

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७९-८० 01/18/2023 - 13:23 PDF icon आशय.pdf

ग्याबिन बक्स खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना |

७९-८० 01/09/2023 - 11:36

Supply and Delivery of Medicines and Surgical Equipment's for Aiselukharka Rural Municipality Khotang

७९-८० 12/22/2022 - 12:26

Pages