FAQs Complain Problems

समचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

क्याटलक अस्वीकृत गरिएको बारे ।

७९-८० 05/25/2023 - 18:45

क्याटलक अस्वीकृत गरिएको बारे ।

७९-८० 05/18/2023 - 18:45

दोश्रो पटक प्रकाशित झोलुङ्गे पुलको Fabricated Steel Parts खरिद सम्बन्धी सूचना |

७९-८० 05/02/2023 - 12:34 PDF icon SECOND_NOTICE.pdf

Invitation for Sealed Quotation

७९-८० 04/23/2023 - 10:32 PDF icon Hostel_gabion.pdf

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated steel parts for Mekhuwa Khola Trail Bridge

७९-८० 04/16/2023 - 14:54 PDF icon TRAIL_BRIDGE.pdf

क्याटलक/ब्रोसर सपिङ विधिबाट मेसिनरी औजार खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना |

७९-८० 04/13/2023 - 11:51 PDF icon NOTICE.pdf

कृषि औजार खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना |

७९-८० 04/12/2023 - 14:46

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७९-८० 04/09/2023 - 15:48 PDF icon BOLPATRA.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७९-८० 03/20/2023 - 14:31 PDF icon आशयको सूचना.pdf

विधुतिय प्रणाली बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सुचना ।

७९-८० 03/09/2023 - 17:58

Pages